AKCJONARIAT
PLIKI DO POBRANIA
WALNE ZGROMADZENIA

Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w się dnia 14 lipca 2016 r. o godzinie 10.00 czasu Guernsey, w siedzibie Spółki, Martello Court, Admiral Park, St Peter Port, Guernsey GY1 3HB. Proponowany porządek obrad oraz kwestie związane ze składaniem dokumentów związanych z prawem wykonywania prawa głosu z akcji znajduje się obok.

PLIKI DO POBRANIA
DORADCY

ADMINISTRATOR, POWIERNIK I SEKRETARZ SPÓŁKI

INTERTRUST FUND SERVICES (GUERNSEY) LIMITED

PO Box 119, Martello Court, Admiral Park,
St Peter Port, Guernsey GY1 3HB

ZARZĄDZAJĄCY NIERUCHOMOŚCIAMI

ATLAS MANAGEMENT COMPANY LIMITED

PO Box 119, Martello Court, Admiral Park,
St Peter Port, Guernsey GY13HB

BIEGŁY REWIDENT

BDO LLP

55 Baker Street,
London, W1U7EU

RZECZOZNAWCA NIERUCHOMOŚCI

JONES LANG LASALLE SASKI CRESCENT

ul. Królewska 16
00-103 Warsaw, Poland

REGISTRATOR EMISJI

COMPUTERSHARE INVESTOR SERVICES
(CHANNEL ISLANDS) LIMITED

Ordnance House 32 Pier Road
St. Helier, Jersey JE48PW

WYBRANE DANE FINANSOWE
RAPORTY BIEŻĄCE

ROK 2015

PLIKI DO POBRANIA
22.12.2015 - Ustanowienie zabezpieczeń z w związku z umową kredytową z dnia 29 czerwca 2015 11.12.2015 - Raport bieżący nr 14/2015, opublikowany 11 grudnia 2015 roku 20.11.2015 - Raport bieżący nr 13/2015, opublikowany 20 listopada 2015 roku. Umowa o generalne wykonawstwo z Kalter Sp. z o.o. 30.09.2015 - Raport bieżący nr 12/2015, opublikowany 30 września 2015 roku Informacja o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego. 10.09.2015 - Raport bieżący nr 11/2015 z dnia 10 września 2015 roku 09.07.2015 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 9 lipca 2015 r. – podjęte uchwały 09.07.2015 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 9 lipca 20 30.06.2015 - Spełnienie wszystkich warunków zawieszających ze Znaczącej Umowy zawartej z Erste Group Bank AG 29.06.2015 - Zawarcie znaczącej umowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz Pekao Bank Hipoteczny S.A 26.06.2015 - Raport Bieżący nr 6.Spełnienie niektórych warunków zawieszających ze Znaczącej Umowy zawartej z Erste Group Bank AG 10.06.2015 - Raport Bieżący nr 5. Załącznik do Informacji o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Rocznym Sprawozdaniu Finansowym 10.06.2015 - Raport Bieżący nr 5. Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Rocznym Sprawozdaniu Finansowym 19.05.2015 - Raport Bieżący nr 4.Znacząca Umowa zawarta z Erste Group Bank AG 29.01.2015 - Raport Bieżący nr 3. Umowa Sprzedaży Nieruchomości 21.01.2015 - Raport Bieżący nr 2. Podpisanie umowy zmieniającej do umowy kredytowej i zmiana hipoteki 07.01.2015 - Raport Bieżący nr 1. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.
NOTOWANIA GIEŁDOWE
PLIKI DO POBRANIA
KALENDARZ FINANSOWY

Skonsolidowane raporty kwartalne:

  • pierwszy kwartał 2016 roku – 13 maja 2016 r.
  • trzeci kwartał 2016 roku – 14 listopada 2016 r.

Skonsolidowany raport za I półrocze 2016 r. – 31 sierpnia 2016 r.

Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2015 r. – 18 marca 2016 r.

KONTAKT DLA INWESTORÓW

ATLAS ESTATES LIMITED

PO Box 119, Martello Court, Admiral Park,
St Peter Port, Guernsey GY1 3HB

Pani Aoife Bennett
Pani Emma Le Breton

tel: +44 (0)1 481 211 000
fax: +44 (0)1 481 211 001

e-mail: InvestorRelations@atlasestates.com

ATLAS MANAGEMENT COMPANY LIMITED

PO Box 119, Martello Court, Admiral Park,
St Peter Port, Guernsey GY1 3HB

Pani Aoife Bennett
Pani Emma Le Breton

tel: +44 (0)1 481 211 000
fax: +44 (0)1 481 211 001

e-mail: InvestorRelations@atlasestates.com